top of page

OEE Nedir ? OEE ile Verimlilik Nasıl Arttırılır ? OEE Yönetimi için Yapmanız Gerekenler ?


oee ile performans

Üretim gerçekleştiren işletmelerin karlılık , nakit akışı , sürdürülebilirlik hedeflerini yerine getirmesi için adete bir zorunluluktur OEE Yönetimi ! Siz hala bu konuda ilerleme kaydedemiyorsanız acil olarak tedavi başlatmalısınız !


Bu yazıyı önceki paylaşımlarımızdan ( www.kobitek.com ) sizlerden için tek parça olarak derlemek istedim. Buyurun bilgi seline ;


Bana OEE Skorunu Söyle Senin Tüm Yöneticilerinin Ne Olduğunu Söyleyeyim!


Başlığımız sanki biraz sert oldu değil mi?


Evet ama siz bence bu ifadenin sertliğine değil , OEE denen çok önemli bir göstergenin etkisine odaklanın.


Sahi nedir bu OEE ? ve neden üretim yapan firmalar ve başta kobilerin dikkat kesilmesi gerekir ?

gelin birlikte ele alalım.


OEE, Overall Equipment Effectiveness (Genel Ekipman Etkinliği) kısaltmasıdır.


OEE, bir üretim tesisinin veya ekipmanın performansını değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür.


Şimdi burada oyunun kuralları değişiyor !


Bu kapsama giren ve üretim gerçekleştiren bir kobi olarak üretim tesisinin veya ekipmanın performansını değerlendiriyor musunuz?


Bu sorunun cevabı pek çok işletme için HAYIR! durumunda maalesef.


İşte bu durumda ciddi bir verimsizlik ve kayıp yaşıyorsunuzdur ancak farkında değilsinizdir.


Durun bir dakika !

Bizim bir rekabetçilik derdimiz var !

Nasıl olurda ölçmeyiz ?

Nasıl olurda bu göstergeyi takip etmeyiz ?


İşte bu soruları şimdi üretim müdürünüze ve sıralı üst yöneticilerinize sormanız gerek !


Sorduğunuzda alacağınız cevaplar aslında kurumunuzun ne durumda olduğunu gösterecektir.


Siz bu soruları sorarken ben buradan bu OEE göstergesi hakkında birkaç rekabetçilik sağlayacak hususu okuyucularla paylaşayım.


OEE,

·         üretkenlik,performans

·         kullanılabilirlik

·         kalite olmak üzere üç temel bileşenden oluşur:oee hesaplama

Başlığımız sanki biraz sert oldu değil mi?


Evet ama siz bence bu ifadenin sertliğine değil , OEE denen çok önemli bir göstergenin etkisine odaklanın.


Sahi nedir bu OEE ? ve neden üretim yapan firmalar ve başta kobilerin dikkat kesilmesi gerekir ?

gelin birlikte ele alalım.


OEE, Overall Equipment Effectiveness (Genel Ekipman Etkinliği) kısaltmasıdır.


OEE, bir üretim tesisinin veya ekipmanın performansını değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür.


Şimdi burada oyunun kuralları değişiyor !


Bu kapsama giren ve üretim gerçekleştiren bir kobi olarak üretim tesisinin veya ekipmanın performansını değerlendiriyor musunuz?


Bu sorunun cevabı pek çok işletme için HAYIR! durumunda maalesef.


İşte bu durumda ciddi bir verimsizlik ve kayıp yaşıyorsunuzdur ancak farkında değilsinizdir.


Durun bir dakika !

Bizim bir rekabetçilik derdimiz var !

Nasıl olurda ölçmeyiz ?

Nasıl olurda bu göstergeyi takip etmeyiz ?


İşte bu soruları şimdi üretim müdürünüze ve sıralı üst yöneticilerinize sormanız gerek !


Sorduğunuzda alacağınız cevaplar aslında kurumunuzun ne durumda olduğunu gösterecektir.


Siz bu soruları sorarken ben buradan bu OEE göstergesi hakkında birkaç rekabetçilik sağlayacak hususu okuyucularla paylaşayım.


OEE,

·         üretkenlik,performans

·         kullanılabilirlik

·         kalite olmak üzere üç temel bileşenden oluşur:


Üretkenlik (Performans):

Üretim hızının planlanan hıza oranıdır.

Ekipmanın ne kadar süreyle üretim yaptığını ve bu süre içinde ne kadar verimli olduğunu gösterir.


Gelin şimdi ve bu üretkenlik , performans göstergesini ele alalım.


Ancak işi biraz formül üzerinden götürelim ve organizasyonun nerelerine kadar temas ediyor hep birlikte ele almış olalım.


Üretkenlik (Performans) bileşeninin formülü şu şekildedir:


Üretkenlik (%) = (Gerçekleştirilen Üretim / Planlanan Üretim) * 100


Buradaki tüm formül unsurlarını ele alalım.


Gerçekleştirilen Üretim, ekipmanın gerçekten, reel ürettiği ürün miktarını temsil eder.

Planlanan Üretim, ekipmanın ideal veya planlanmış üretim miktarını temsil eder.


Bu formül, ekipmanın ne kadar süreyle üretim yaptığını ve bu süre içinde ne kadar verimli olduğunu gösterir.


Yüksek bir üretkenlik oranı, ekipmanın verimli bir şekilde çalıştığını gösterirken, düşük bir oran ise verimlilik açısından iyileştirme gerektiren alanları belirtir.


İşte işletmenizin tüm yöneticileri , tüm üyelerinin takım ruhu ve yetkinliği bu noktada ortaya koyulmuş oluyor. Ancak bunu ortaya koyarken görüşlere göre değil tamamen verilere göre yetkinlik ve yönetim değerlendirmesi yapmak mümkün oluyor.


• Nedir bu planlanan üretim ?

• Organizasyonda kimlerin başarısı veya başarısızlığı etki eder ?


Evet haklısınız ! Sizleri duydum …

Planlanan üretim değerine etki eden pek çok faktör var , parametre olarak. Ancak biz en genel olacak şekilde ele alalım.


Bu parametreler, üretim tesisinin özelliklerine, ürünün özelliklerine ve üretim sürecine bağlı olarak değişebilir.


Genel olarak, planlanan üretimi etkileyen bazı ana parametreler şunlardır:


Müşteri Talepleri ve Siparişler: Müşteri talepleri ve siparişleri, planlanan üretim miktarını doğrudan etkiler. Müşteri taleplerine göre üretim miktarı ve ürün çeşitliliği belirlenir.

İşte tam bu değerler için doğru bir satış ve proje yönetimi devreye giriyor.


O halde şimdiden üretim , satış ve proje departmanın uyumundan bahsetmemiz gerekir.


Demek ki sahada ki üretim performansından söz ederken sonuçları değerlendirirken sadece bir departmanı ele almak uygun olmayacaktır.


Birim yöneticileri ve ekip üyelerinin yetkinliği bu parametreye doğrudan etki etmektedir.


Üretim Kapasitesi: Üretim tesisinin kapasitesi, planlanan üretim miktarını belirlemede kritik bir rol oynar. Kapasite, üretim ekipmanlarının ve iş gücünün mevcut durumuyla ilişkilidir.


Bu kapasite, tesisin ekipmanları, iş gücü ve diğer kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasıyla belirlenir.


Üretim kapasitesinin formüle etki etme yönleri şunlardır:


 • Verimlilik ve Performans Artışı: Üretim kapasitesini artırmak için verimlilik ve performansın artırılması önemlidir. Ekipmanların daha verimli çalışması, iş gücünün daha etkin kullanılması ve süreçlerin optimize edilmesi, üretim kapasitesini artırabilir.

İyi güzelde tüm bu verimlilik çalışmalarını kim veya kimler yapacak ? 

İşletmeye doldurduğunuz ve sırf asgari ücrete yakın olsun dediğiniz yeni mezunlarla mı ? yoksa değerinin altında bir ücretle , liyakatsiz koltuk işgal eden yöneticilerle mi yapacaksınız tüm bu verimlilik çalışmalarını ?


Tüm yöneticileriniz odak noktasında verimlilik ve performans çalışması üretim kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olması zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda doğru bir organizasyon ve yönetim sürecini insan kaynaklarıyla devreye almalıdır. Bu durumda da karşımıza ik biriminin yetkinlik yetersizliği karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla ik birimleri opex ( operasyonel mükemmelliyet ) için bilgilendirilmeli veya danışmanlıklarla desteklenmelidir.


Böylece üretim kapasitini arttırıcı eğitim faaliyetleri , kaizen , standardizasyon , smed , problem çözme teknikleri ve TPM konularında yetkinliklerin arttırılması sürekli desteklenmelidir.


İşte yönetimin bu alandaki başarısını OEE göstergesiyle ölçüyoruz. Sürekli gelişim faaliyetleri için yöneticilerde vizyon ve liderlik ruhu bulunması esastır. Bu ruh ile bu çalışmaları devreye alacak ve başarı hikayeleri yazacaklardır.


 • Ekipman Yatırımları: Üretim kapasitesini artırmak için ek ekipman yatırımları yapılabilir. Daha büyük ve daha verimli makinelerin kullanılması veya mevcut ekipmanın güncellenmesi, üretim kapasitesini artırabilir.


Bu kapsamda en kolay olan parasını verip yeni bir makine veya ekipman alarak kapasite arttırmaktır. Ancak bu bizim kesinlikle önermediğimiz bir metottur. Çünkü mevcut makinelerin doğru bir insan yetkinliği , doğru bir TPM yönetimi ve doğru bir yerleşimle elde edilmiş Smed ve VSM çalışmalarıyla ekipman yatırımlarını zorunlu olmadıkça önermemekteyiz.


Tamam da bizim müdür ne smed yapmış ne de vsm biliyor ! dediğinizi duymaktayım.

İyi de insan kaynaklarınız ve üst yönetiminiz bu bilgiler hakkında fikri olmayanı , tecrübesi olmayanı nasıl müdür yaptı ? • İş Gücü Yetkinlikleri ve Eğitimi: İş gücünün yetkinliklerinin artırılması ve eğitimi, üretim kapasitesini artırabilir. Daha iyi eğitimli personel, iş süreçlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesine ve üretim kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunabilir.


Nefes alanı işe alıyorlar !


İnsan kaynakları biriminiz tüm faaliyetlerinde vezirde eder rezilde eder. Dolayısıyla vezir etmesini istiyorsak doğru bir aday seçimini süreç yönetimine uygun olarak yapmalıdır.

Örneğin döküm prosesinde alınacak bir makine operatörü için nasıl bir seçim yapılacağı nasıl bir denemeye tabi tutulacağı insan kaynaklarının öncelikli işe alma parkur çalışmalarından biridir. Bu yüzden ik birimleri diğer süreç yöneticileri ve ekipleriyle yıl içinde düzenli olarak aday seçim ve çalışan gelişim programları düzenlemektedir.

Bu workshoplarla bir makine operatörünün temel yetkinliklerinin ve davranış modellerinin şirketin hedef ve stratejileriyle uyumlu olmasını sağlamalıdır.

Sizin insan kaynakları müdürü bu kapsamda nasıl bir pilotluk yapacağını biliyor mu ?
 • Teknolojik İlerlemeler: Teknolojik gelişmeler ve yenilikler, üretim kapasitesini artırmak için kullanılabilir. Otomasyon sistemlerinin ve dijital teknolojilerin kullanımı, üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine ve kapasitenin artırılmasına yardımcı olabilir.


Sadece ERP yazılımıyla veya sadece malzeme akışını izleyen bir yazılım ile rekabetçiliği yakalayamazsınız.

Özellikle endüstri 3.0 otomasyon dönüşümünü sağlayıp hızlı bir şekilde endüstri 4.0 çalışmalarını orta ve uzun vadeli hedeflerinize entegre etmelisiniz. Bu kapsamda arge - inovasyon çalışmalarını ve kongre ve seminer faaliyetlerini desteklemelisiniz.


İyi de hocam bizim şirket bir fuarı bile çok görüyor !

geçmiş olsun o halde ... oyun dışında kalıyorsunuz


Süreçlerinizde bir MES yazılımı kullanmalı ve bu yazılım üzerinden etkin bir veri yönetimi sergilemelisiniz.


MES, üretim süreçlerini izlemek, kontrol etmek ve yönetmek için kullanılan bir yazılım sistemidir. MES, İngilizce "Manufacturing Execution System" teriminin kısaltmasıdır. Bu sistem, üretim tesislerinde gerçek zamanlı veri toplama, üretim planlama ve programlama, iş emri yönetimi, kalite kontrol, ekipman izleme, verimlilik analizi gibi işlevleri destekler.


Sizin yönetimin içinde bu sistemleri kullanan ve bu sistemlerle performans yönetimi yapan var mı ? • Süreç Optimizasyonu ve Yönetimi: Üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi, üretim kapasitesini artırabilir. Verimli iş akışları, hızlı geçiş süreleri ve minimum atık, üretim kapasitesinin artırılmasına yardımcı olabilir.


İşletmenizde kalite müdürü ile sürekli geliştirme müdürü sahip olunan iso kalite yönetim sistemlerinde atıfta bulunulan yalın üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi ve yeterli tecrübeye sahipler mi ?


İlk olarak evet deme eğilimi vardır. Ancak bu sorunun cevabını sahaya bakarak , verilerdeki kalitesizlik oranlarına ve ıskarta seviyesine bakarak cevaplıyoruz.

Yani görüşlere değil verilere göre yöneticilerimizin , ekiplerimizin süreç yönetimindeki başarısını , yetkinliğini ortaya koyuyoruz.


İşte bu kadar önemli olan bu süreç optimizasyonu ve yönetimi için ekipleri eğitiyor , yönetime danışmanlık desteği veriyoruz.

Nasıl vermeyelim ki ?

Kayıpların miktarı yanında bu faaliyetlerin maliyeti devede kulak kalıyor.


 • Stok ve Malzeme Yönetimi: Stok ve malzeme yönetimi, üretim kapasitesini etkileyen kritik bir faktördür. Malzeme tedarikinin düzenli ve zamanında olması, üretim sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayabilir ve kapasiteyi artırabilir.


Makineyi çalıştıracağız ancak iç lojistik operatörünün ham madde getirmesini bekliyoruz. Şuan molada !

Planlamanın etkinliği ve iç birimler arası tedarikçi-müşteri kontratlarının oluşturulmasının verimliliğe olan etkisine bakar mısınız ?

Tüm bunları kim optimize edecek ve ekiplerin bir biriyle uyumlu çalışmasını otonom olarak sürdürecek yalın yönetim araçları neden devreye alınıyor sanıyorsunuz .

Hepsi OEE skorunun yükseltilmesi ve ciddi bir performans elde edilerek yüksek rekabetçiliği korumaya yönelik.


Ama biz daha ne stok görebiliyor ne de malzeme yönetebiliyoruz !

diyorsanız dönün sürecin yöneticisine bakın ...


Mevzu sadece depodaki malzemelerin stok seviyesi değil ! Tüm bu faaliyetlerin üretim , satış ve satın alma birimleriyle ortak yönetilmesidir.


daha pek çok unsurdan bahsedebiliriz ! ancak bu kadarlıkla sınırlı tutalım.

sadece performans çarpanından bahsettik !

pek çok kişi planlanan çevrim süresine göre gerçekleşen çevrim süresini inceler !

yanlış sayılmaz ancak önemli olan bu performansın iyileştirme stratejisidir !


OEE,

 • üretkenlik,performans

 • kullanılabilirlik

 • kalite

olmak üzere üç temel bileşenden oluştuğunu aktarmıştık.


OEE = Performans x Kullanılabilirlik x Kalite


Eğer üretim gerçekleştiriyor ve bu çarpanların yönetimini gerçekleştirmiyorsanız ! geçmiş olsun ...

Bence hala büyük bir rüya görüyor ve popüler olan #yapayzeka #sürdürülebilirlik #end.4.0 ifadeleriyle meşgulsünüzdür.


İster #otomotiv , ister #tekstil , #savunma , #gıda olsun ... eğer bir üretim yapıyor ve OEE 'ye uzaksanız , işletmenizin ortak dili değilse acil olarak bu sistemin yönetimi gerçekleştirmelisiniz.


Rekabetçilik , performans , karlılık ve sürdürülebilirlik için olmazsa olmazdır.


Yöneticiniz bundan haberdar mı ? O halde skoru iyileştirme planının sonuçlarını talep edin !

Makinelerinizden acaba yeterince faydalanıyor musunuz ?

Kapasitenizi doğru kullanıyor musunuz ?

Gelişim için öncelikle maliyetli olan makine alımına , operatör ilavesine mi başvuruyorsunuz ?


O halde KULLANILABİLİRLİK Yönetimi yapmaya başlayın ...


Yüksek bir OEE Skoru yüksek bir PERFORMANS sunar.


Nedir Bu Kullanılabilirlik ?


Bir üretim ekipmanının belirli bir zaman diliminde ne kadar süreyle üretim için kullanılabilir olduğunu gösterir. Kullanılabilirlik, ekipmanın planlanan üretim süresine göre ne kadar süre çalışabilir durumda olduğunu ifade eder.üretim hattında kullanabilirlik

Hocam bizim üretim planlama birimimiz yok ki !


Ancak milyon tl'lik makineleriniz var.

Yeni makineler almayı planlıyorsunuz ve büyüme stratejelerinizde üretim planlama yok veya etkin değil diyorsanız gerçek manada zenginsinizdir.


Görüleceği üzere bir makinenin planlanan üretim süresine göre ne kadar çalıştığını izlemeye çalışıyor ve planlanan sürede çalışması için pek çok ilave çalışmamız gerekecek. Peki bunu yaparken işin içine kimler giriyor dersiniz ?


 • Planlama birimi

 • Üretim birimi

 • Proje birimi

 • Satış birimi

 • Kalite birimi

 • Bakım birimi

 • İnsan kaynakları birimi


Başımıza iş açma hocam ! Ne gerek var şu OEE'ye

der gibisinizdir ... Düşünsenize bir skorun yükseltilmesi pek çok birimin bir araya ve uyumlu olarak çalışması gerekecek.


Peki ama bu uyumu kim sağlayacak ?


Direktör

Genel Müdür elbette ...


İyi ama onların umurunda değil ! veya bilgileri yok diyorsanız

biz sizi beklemeden OEE'den durumu anlıyoruz zaten ...


Kullanılabilirlik hesaplanırken genellikle aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulur:


 • Planlı Duruş Süresi: Bu, ekipmanın planlanmış bakım, ayar veya diğer planlı duruşlar için durduğu süreyi ifade eder. Bu süre, üretim planlaması ve programlama ile belirlenir.


Hayda !!! Bak şimdi bir de ortaya bakım planlaması çıktı !

Günlük bakımlar şimdi nasıl olacak ? Otonom veya kestirimci bakım nasıl yapılacak ? Günlük fiabilite ile bakım planları izlenecek mi ?


Bakım birimimiz yok ama ! Kim planlayacak ?

Ne gerek var şimdi haftalık , aylık , 3 aylık bakım planlarına ... Servis çağırır yaptırırız.

Diyen çok patron gördük , tanıma fırsatı olduk.

İşte onlarda sevkiyatlar hep gecikmiş , üretim her zaman acil modunda ve hep müşteriye söylenmiş yalanlar vardır. Fazla mesai almış başına gitmiştir ve insan gücü yetersiz yönetilmiştir.

Yapılan fazla mesailer , sürekli her şey acil üretim şekli bir yandan sürekli kalitesizlik üretmiştir. Bu kalitesizlik ise bitmeyen 8D 'lere , hata bildirimlerine yani müşteri şikayetlerine neden olmuştur.


Sizin yöneticiler bir araya gelip planlama yapmıyor mu ? • Plansız Duruş Süresi: Plansız duruşlar, beklenmeyen arızalar, malzeme eksikliği veya diğer nedenlerle oluşan duruş süreleridir. Bu süreler, üretim süreçlerinin düzenli akışını engeller.


Sürekli şikayet edilen konulardan biridir.

Nasıl ki "Patron eleman bulamıyoruz " bahanesini kendisinin hatalı yönetiminde görüyorsak

makinelerde yaşanan plansız ve beklenmeyen arızaları ise "eski makine" bahanesinde görürüz.

,

Halbuki tüm bahaneler bizleri değersizleştirir ama farkında olmayız.

Kök neden analizi yapar ve köküne ineriz ve yine karşımıza ya patron ya da genel müdür çıkar.


OEE nedir ? Önemi bilinmediğinden ne insan yönetimi ne de teknik makine yönetiminden anlarlar . Dolayısıyla sürekli bahaneler üretirler.


Sizin yöneticiniz OEE yönetiyorsa çok şanslısınızdır.

Hem bakım birimini , hem kritik malzeme stoğunu hem teknolojik yatırımları hem de yetkinlik yönetiminde çalışmalar yapıyorlardır.

Zaten bu alandaki başarıları şirketleri rekabetçilikte sıralıyor.


Kullanılabilirlik, aşağıdaki formülle hesaplanır:oee de kullanılabilirlik hesabı

Kullanılabilirlik oranının yüksek olması, ekipmanın planlanan süre boyunca etkin bir şekilde çalıştığını ve üretimde minimum kesinti olduğunu gösterir.

Düşük bir kullanılabilirlik oranı ise ekipmanın sürekli duruşlarla karşılaştığını ve verimliliğin azaldığını gösterir.

Bu nedenle, kullanılabilirlik oranını artırmak, üretim tesislerinde verimliliği artırmak için önemli bir hedeftir.


İyi ama bizim böyle bir hedefimiz yok !


Tamam da nasıl rekabetçi olacaksınız ?


İşte bu yüzden #yalın dönüşüm yapıyoruz ve işletmelerde #sistem kuruyoruz .


ÜRETİM SİSTEMİ


Ya bunu kendi yöneticilerinizin yetkinlikleriyle yapacaksınız veya destek alacaksınız .


Üretim tesislerinde verimliliği arttırmak için

 • Doğru insanları işe alacak şekilde işe yerleştirme sistemi kuruyoruz

 • Doğru yetkinlikleri belirliyor ve davranış yönetim kültürü inşa ediyoruz

 • Üretim hattının daha kolay gözlemlenmesi , daha kolay öğretilmesi ve yönetilmesi ve daha kolay geliştirilebilmesi için 5S görsel yönetim araçlarını ve disiplinini inşa ediyoruz.

 • Daha hızlı ve güvenliği ekipman yönetimi el becerilerini geliştiriyoruz ve bu yönde dojolar kuruyoruz.

 • Doğru bir standardizasyon ile ekipman değişimlerini , bakım müdahale sistemleri kuruyoruz ve tüm bu faaliyetleri yönetmek için TPM "Total Productive Maintenance - Toplam Üretken Bakım"sistemini kuruyoruz.

 • TPM, üretim ekipmanlarının maksimum verimlilikle çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir bakım yönetimi yaklaşımıdır. TPM'in temel amacı, üretim ekipmanlarının arızalarını azaltmak, bakım sürelerini optimize etmek ve bu sayede üretkenliği artırmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için, TPM mi şu ana prensiplere dayandırıyoruz : TPM, sadece ekipmanların bakımını değil, aynı zamanda operasyonel süreçlerin iyileştirilmesini ve tesis kültürünün geliştirilmesini de hedefler. Bu sayede, üretim tesislerinde verimlilik artışı, maliyet azaltımı ve kalite iyileştirmesi sağlarız.

 1. Önleyici Bakım: Ekipmanların düzenli bakımı ve muhafazası yapılır. Bu, arızaların önlenmesine ve ekipmanın daha uzun süre kesintisiz çalışmasına yardımcı olur.

 2. Personel Katılımı ve Eğitimi: Tesis personeli, ekipman bakımı ve yönetimi konularında eğitilir ve sürece aktif olarak dahil edilir. Bu, bakım standartlarının ve prosedürlerinin takip edilmesini sağlar.

 3. Küçük Grup Aktiviteleri (SMED, 5S vb.): Küçük gruplar, ekipmanların verimliliğini artırmak için geliştirme çalışmaları yaparlar. Bunlar arasında hızlı değişim (SMED) ve düzen (5S) gibi teknikler bulunur.

 4. Kalite ve Verimlilik İyileştirmesi: Kalite ve verimlilik sürekli olarak izlenir ve iyileştirme çalışmaları yaparız. Bu, süreçlerin optimize edilmesine ve atıkların azaltılmasına yardımcı olur.

 5. Planlı Bakım: Bakım çalışmaları, üretim planlarına entegre ederiz ve planlı bir şekilde yaparız. Bu, üretim süreçlerinin kesintisiz ve düzenli bir şekilde devam etmesini sağlarız.


 • Sürekli olarak iş güvenliğini ve ergonomiyi gözetiriz ki çalışana değer vererek sürekliliği sağlarız. Ergonomi ile verimliliği destekleriz. Bu yönde analizler ve aksiyon planları gerçekleştiririz.

 • Sahada tüm aktivitelerde frekansiyel olarak zaman ölçümü yaparız. Hem insan hareketlerinde hem de MES Sistemleri ile makine sürelerini analiz eder ve sürekli iyileştirme hedefleriz. Bu yönde işletmede sistem kurarız.

 • Sapmalar veya gerilemeler görürsek problem çözme teknikleri kullanırız. Bu yönde A3 ve özellikle design thinking yani tasarım odaklı düşünme ile problem çözme tekniğini sık kullanırız , kullandırırız.

 • Tüm faaliyetleri düzenli olarak günlük ASAKAİ çalışmalarında canlı tutar , sorgular , ölçer ve yönetiriz. Bu sistemi devreye alarak işletmenin yıllık hedef ve stratejik planlamalarında izleriz.


Gerçekten siz bunları yapmıyor musunuz ?

İyi ama 2024 olmuş ve sizler bunları etkin yapmıyorsanız ! İnatçısınız demektir ...

İnadı bırakın ve harekete geçin ...


Siz harekete geçin diye yazıyoruz , paylaşıyoruz , üretiyoruz ... Çünkü daha fazla kaybetmenizi istemiyoruz.

Siz kaybetmeyin diye biz destek oluyoruz.


Kapının Önüne Çektiğin Son Model BMW için Gereğini Yapmasını Bildiğin Gibi , İşletmenin Kalite Performansı içinde Gereken Değeri , Zamanı ve Parayı Vermek Zorunda Olduğunu Bileceksin !


Kalite Sadece Dilinizde Dolanmış ve Ruhunuzda Olmayan, Önemsenmeyen Bir Değer mi ? Yoksa Müşteri Odaklılığınızın En Temel Göstergesi mi ? Nasıl Ayırt Edeceğiz ?


Elbette göstergelerinizden ayırt edeceğiz.

Sizin ne ürettiğinizi ve nasıl bir #kalite değeriniz olduğunuzu biz ruhunuzdan anlıyoruz.

Ruhunuz belki görünmeyen olabilir ancak ruhunuzun yansımasını biz her yerden görünür kılıyoruz.


Yaptığınız #ıskartalar sizi ele veriyor.

Müşteri #şikayetleri sonrasında sürekli hazırladığınız #8D formlara ne demeli ...

Extradan koyduğunuz #kalite #kontrol çalışmalarına ne demeli ?

Kalitesizlikten dolayı yağtığınız #fazla mesailere ne demeli ?

İşte hepsi sizin ruhunuzun göstergesi ...


Bir de bunlara #ppm eklenir değil mi ?

Milyondaki hata sayısı ...

İşte

Ruhunuz Neyse Ortaya Koyduğunuz Ürün ve Hizmet O'dur !

Her gün proses gözlemi yapıyorsunuz , #FMEA analizleri , #MSA kitleri ve #iç denetimler ...

Sürekli alınan eğitimler , sürekli hazırlanılan müşteri denetimleri ...

Bir türlü düzelmiyor !


Ne düzelmiyor Sayın Patron / Lider ?


Kalite seviyeniz değil mi ?

Hala tedarikçi problemleri ve hala iç kalite problemleriyle uğraşıyorsunuz ...


Hadi ama dostum ...

40 000 TL verdiğin Kalite Müdürüne bu kadar yüklenme ...

Hangi biriyle uğraşsın ...


Sen gel ruhunu biraz dinlendir.

Ama bir #metodoloji ile dinlendir.

Bak sana bir tiyo vereceğim. Bu tiyo öyle ruhsuz insanlarla yapacağın bir şey değil ama !


yöneticilikte bilgi

Senin anlayacağın ruhu olmayanın senin değerlerin için uğraşacak beyni yoktur. Ancak kıyafeti şık ve gösterişlidir.

Şimdi gelelim tiyoya ...


 • Hatalı Kabul Etme

 • Hatalı Üretme

 • Hatalı Gönderme


Dön ve tüm süreçlerine bak şimdi ! Liderlerde , çalışanlarda ruh var mı ?

Tedarikçilerinde senin hedeflerini gözeten ruh var mı ?

... ( Daha fazlası danışmanlığa girer :) )


Eğer bu aşamaları geçtiysen !


İşte şimdi Hatalı üretme bölümüne geçebilirsin ...

Nasıl geçeceksin...

Sen daha önceden tedarik zincirinin tamamında tecrübe sahibi misin ?

Evet ise , senin kalite problemin olamaz ! Çünkü sen sürekli iyileştirme sürecinde zaten kalite yönetimi yapıyorsundur .

Hayır ise göstergelerini iyileştirmek için pek çok yapman gereken var.

Öyle sadece bir 5S eğitimi alarak , proseste bir kaç alanı boyayarak yapamazsın bunları ... Sahadan hiç ayrılmaman gerek.

Neyse bundan sonrası danışmanlık süreci zaten ...


Gelelim biz makine başında #kalite yönetimine ....

Makinenden çıkan ürünlerin kalite yönetimini doğru yapıyor musunuz ?

Biz şimdi kalite departmanı ile üretim departmanını bir araya getireceğiz ve bu birimleri satın alma ve bakım birimlerinin desteği ile güçlendireceğiz.

Her birini ortak gösterge olan OEE 'de birleştireceğiz ...

Hadi hatırlayalım o zaman neydi OEE ;
oee hesaplama


Daha önceki yazılarımızı bloğumuzdan ve www.kobitek.com sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


Şimdi gelin biraz kalite konusunu deşelim.

Nedir bu OEE 'de ki kalite konusu.oee kalite hesabı

Formül gayet açık ve net ! ancak aynı zamanda hileyede müsait değil mi ?


İsterseniz OEE 'de kalite değerini 100 göstererek patronu veya yöneticinizi , müşterinizi aldatabilirsiniz.


Sıklıkla bunu çok gözlü kalıplarda yaparlar.

Örneğin 8 gözlü kalıbın 2 'si sorunludur ve kapatırlar. Ancak hesaplamayı 2 göz red yerine kalıbı 6 gözlü olarak gösterip sanki ıskartasız , verimli üretim yapıyorlarmış gibi gösterirler ...

Kendini aldatmaktan başka bir şey değildir.

Yapılıyor mu hocam deme .... Yazılımı bile buna göre ayarlarlar :)


Peki nasıl izleyeceğiz biz bu red ve rötuş oranını ! derseniz ...

Süreç yönetimiyle ...

Kalite müdürünüz ve sistem yöneticiniz bu yapıyı kurmak zorundalar.

Zaten #dijital dönüşüm projelerimizde özellikle bunları %100 doğrulukta sisteme dahil ediyor ve ürün müşteri teslimine kadar red ve rötuşları takip ediyoruz.


İster makine başında red olanlar isterse makine başında sağlam dediğimiz ancak montaj veya sonraki süreçlerde rötuş görenler olsun !

Her gün #asakai toplantılarımızın bir numaralı göstergesidir . OEE


Tüm faaliyetlerimizi , eğitimlerimizi işletmenin kalite göstergesinin yükselmesine göre dizayn ederiz. Bu değer için yerleşimi 5S kurallarına göre hazırlar , sürdürülebilir yaparız ve insan değişkenliğine bağlı olarak el becerisi geliştirme alanları , #dojo çalışmaları yaparız .


Bunlarla yetinmeyiz !

Ürün üzerine etki eden operasyonlar ve akış dışı operasyonların tamamını #standardize ederiz. Operasyon formlarını tanımlar , zaman etütlerini gerçekleştiririz. Sık sık takım lideriyle değişkenleri arar ve #PDCA işletiriz ...

daha neler neler ...


İş bilmeyen iki eğitim alıp , örnek uygulama yapıp bu işin olacağını zanneder ...

Havayı alırsın ...

Yok öyle kolaydan #sıfırhata prosesi ...

Emek vereceksin , bilgi edineceksin , zaman ve para harcayacaksın ...


Nasıl iki nokta arasına gitmek için megane yerine bmw 'ye onca para veriyorsun !

Kalite seviyen için de gereken değeri vereceksin .


Ancak şunu söylemeden geçmek istemem ...

30-40 bin tl maaşla çalıştırdığın , gece gündüz didinen kalite müdürümüze yüklenmeyi bırak.

Giriş kalite , proses kalite , final kalite ve tedarikçi kalite sistemlerini yönetmek öyle sandığın gibi ucuza yapılacak işler değil ...

O fiyatlarla ancak dokümantasyon yaparsın .


*bu yazı kobitek.com için hazırlanmıştır.


Şimdi siz OEE hesaplamaya ve yönetmeye devam edin . Takıldığınız bir husus olursa ben buradayım .OEE_V1
.pdf
PDF dosyasını indir • 191KB
OEE_V2
.pdf
PDF dosyasını indir • 239KB
OEE_V3
.pdf
PDF dosyasını indir • 154KB

Ümmet AYYILDIZ

0 553 244 6550

130 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page