top of page

Tüm Sektörler için Gereklilik

İş dünyasının her sektöründe, bireysel ve profesyonel başarıyı hedefleyenler için kişisel gelişim önemlidir. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz, etkili iletişimden liderlik yetkinliklerine, zaman yönetiminden problem çözme becerilerine kadar geniş bir yelpazede kişisel gelişim konularını kapsar. Hedefimiz, çalışanların ve yöneticilerin güçlü bir temel oluşturarak iş yerinde ve hayatlarında en iyi versiyonlarına ulaşmalarını sağlamaktır. Kişisel gelişim alanında sunduğumuz eğitimler ve danışmanlık hizmetleri, sizin ve işletmenizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

Temel Yetkinliklerimizin Artması için

Etkili İletişim Becerileri

 • Empati ve İyi Dinleme

 • Etkili Konuşma ve İfade

 • Yazılı İletişim ve Raporlama

Liderlik ve Yönetim Yetkinlikleri

 • Liderlik Modelleri ve Stilleri

 • Takım Yönetimi ve Motivasyon

 • Delegasyon ve İşbirliği

Zaman Yönetimi ve Önceliklendirme

 • Görev ve Zaman Analizi

 • Etkin Planlama ve Takip

 • İş ve Özel Hayat Dengesi

Problem Çözme ve Karar Alma

 • Analitik Düşünme ve Problemleri Tanımlama

 • Alternatif Çözümler ve Karar Alma Süreçleri

 • Değişken Koşullarda Karar Verme

Stres Yönetimi ve Kişisel Refah

 • Stres Kaynaklarını Tanıma

 • Stresle Başa Çıkma Teknikleri

 • Kendi Kendine Bakım ve Refah Stratejileri

İş İletişimi ve Sunum Becerileri

 • Etkili Sunum Hazırlama ve Sunma

 • Topluluk Önünde Konuşma Becerileri

 • İş Ortamında İletişim Etiketi

Kendi Kendine Gelişim ve Öğrenme

 • Sürekli Öğrenme ve Gelişim Yaklaşımı

 • Kişisel Gelişim Planlaması

 • Kendi Kariyer Yolculuğunun Yönetimi

İş Ahlakı ve Etik

 • Etik Değerler ve Davranış Normları

 • Sorumluluk ve Saygı

 • Etik Dilemma ve Çözüm Yaklaşımları

İş Yaratıcılığı ve İnovasyon

 • Farklı Bakış Açıları Geliştirme

 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri

 • İnovasyonu Teşvik Etme ve Uygulama

Kendi Kendine Yönetim ve Motivasyon

 • Hedef Belirleme ve Yol Haritası

 • İçsel Motivasyonu Artırma

 • Engelleri Aşma ve Kendi Kendine İtme

Dönüşüm sonucunda elde edilen yetkinliklerdir.

ana sektörlerimiz

Üretim olan her alanda hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. Uzun yıllar deneyimlediğimiz sek törel becerileri yaygınlaştırmaktan mutluluk duyuyoruz.

Araç İç

Otomotiv & Beyaz Eşya

 • Üretim Verimliliği ve İyileştirme Teknikleri

 • Kalite Yönetimi ve ISO Standartları

 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik

 • Otomotiv Mühendisliği ve Tasarım

 • İleri Malzeme Teknolojileri

 • Enerji Verimliliği ve Çevre Dostu Üretim

 • Etkili Liderlik ve Yönetim Becerileri

 • Takım Çalışması ve İletişim Yetenekleri

 • Problem Çözme ve Karar Alma Stratejileri

 • Zaman Yönetimi ve Verimlilik

 • Değişim Yönetimi ve Dirençle Başa Çıkma

Tekstil

Tekstil

 • Moda Trend Analizi ve Ürün Geliştirme

 • Üretim Süreçleri ve Teknikleri

 • Tekstil Kalite Kontrolü ve Standartları

 • Sürdürülebilir Tekstil Üretimi

 • Dijital Tekstil Tasarımı ve Baskı

 • Tekstil ve Moda Pazarlama Stratejileri

 • Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon

 • Etkili Sunum ve İletişim Becerileri

 • Stres Yönetimi ve İş Yaşam Dengesi

 • İş Motivasyonu ve Kendi Kendine Yönetim

 • Etkili İş İlişkileri ve Çatışma Yönetimi

Image by Toa Heftiba

Mobilya

 • Tasarım ve Üretim Süreçleri

 • Mobilya Kalite ve Güvenlik Standartları

 • Mobilya Ürün Geliştirme ve Yenilikçilik

 • İç Mekân Tasarımı ve Ergonomi

 • Ahşap İşleme Teknikleri ve İleri Malzemeler

 • Dijital Tasarım Araçları ve 3D Modelleme

 • Sanatsal Yaratıcılık ve Tasarım Düşüncesi

 • İletişim ve İfade Sanatları

 • Kişisel Marka ve İmaj Oluşturma

 • Güven ve Empati İnşası

 • Kariyer Planlama ve Gelişim

Eğitimlerimiz
Yetkinlikler

Süreçlerinizi göz geçirip sizleri Operasyonel Mükemmelliğe hazırlıyoruz. 

Üretim sistemlerinin disiplini işletmenizde verimlilik esaslı kültürle inşa ediyor ve bu süreci birlikte sürdürüyoruz.

Siz işletmenizi yönetirken operasyonel mükemmelliği ve dijital dönüşümü sizin için bizler sağlıyoruz.

Operasyonel Mükemmellik
Yalın Üretim & Yönetim Eğitim Listesi

Kurumsallaşma Yolculuğunda Alınması Gereken Eğitimler

Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Listesi

 • Kurumsal Strateji Oluşturma

 • Stratejik Yönetim Esasları
  Takım Ruhu ve Etkili Takım Çalışması Eğitimi

 • Kurum Kültürü Oluşturma ve Çalışan Bağlılığı (AİDİYET) Eğitimi

 • EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi

 • Stratejilerin Uygulanması ve Değişim Yönetimi

 • Stratejik Veri Analizi, Karar Destek Süreç ve Sistemleri
  Prospektif Karar Verme Modelleri

 • Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Uygulamaları ve Aile Anayasaları ile Yönetimin Profesyonelleşmesi

 • Aile Şirketlerinde İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

 • Kurumsal Şirketlerde Performans ve Kariyer Yönetim Sistemleri

 • Kurumsal İşletmelerde Yetkinlik Geliştirme Sistemleri Oluşturma 

 • Ürün Yönetimi ve Fiyatlandırma

 • Stratejik Marka Yönetimi

 • Pazar Dinamikleri Işığında İş Geliştirme & İş Modeli Geliştirme

 • Geleceğin Şirketlerinde İnsan Yönetim Becerileri

 • TOYOTA Gibi Yönetmek , TOYOTA'LI Gibi Olmak

 • Yönetici Gözüyle Uyuşmazlık Yönetimi

 • Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma 

 • Bilimsel Yaratıcılık İklimi Oluşturma

 • Ar-Ge / Ür-Ge / İnovasyon Kültürü

 • Patent Bilgisinin Proje Fikri Geliştirmede Kullanımı 

 • İnovasyonun İşletmelerde Kültür Olarak Yerleştirilmesi

 • Çevik Proje Yönetim Yaklaşımları

 • TRIZ Yöntemi İle Hızlı Problem Çözme 

 • Ar-Ge Proje Yöneticilerini Yönetmek

 • Aile İşletmeleri İçin Teknolojik İnovasyon Yönetimi

 • Kurumsal İşletmeler İçin Teknolojik İnovasyon Yönetimi

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

 • TQM / Hoshin Kanri Eğitimi
  Risk Analizi Eğitimi

 • Sürdürülebilirlik Farkındalık Eğitimi

 • Sera Gazı Emisyonu Hesaplama ( ISO 14064 ) 

 • Sera Gazı Emisyonu Düşürme Yol Haritası Hazırlama 

 • Almanya Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Farkındalık Eğitimi

 • KVKK Farkındalık Eğitimi

 • Risk Yönetimi Eğitimi 

 • Yönetim Sistemleri ve Değişim Yönetimi Eğitimi

 • Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015) Temel Eğitimi 

 • Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) Temel Eğitimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2018)  Temel Eğitimi

 • Entegre Yönetim Sistemi (9001-14001-45001) Temel Eğitimi

 • Entegre Yönetim Sistemi (9001-14001-45001) İç Tetkikçi Eğitimi

 • İç Tetkikçi (ISO 19011:2018) Eğitimi

 • Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Eğitimi

 • Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001:2018) Temel Eğitimi

 • Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001:2018) İç Tetkikçi Eğitimi

 • Kurumsal Risk Yönetim (ISO 31000 ) Eğitimi

 • Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi (IATF 16949:2016) Temel Eğitimi

 • Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi (IATF 16949:2016) İç Tetkikçi Eğitimi

 • AIAG/VDA Proses FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) Eğitimi

 • AIAG/VDA Tasarım FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) Eğitimi

 • İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) Eğitimi

 • Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) Eğitimi

 • İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) ve Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP) Eğitimi

 • İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) Eğitimi

 • Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP) Eğitimi

 • Global 8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

 • VDA 6.1 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi - Seri Üretim

 • VDA 6.3 Proses Denetimi Eğitimi

 • VDA 6.5 Ürün Denetimi Eğitimi

 • Ürün Güvenliği Eğitimi

 • Makine ve Proses Yeterlilik Eğitimi

opex

Değişime , Gelişime
 

hazır mısınız

bottom of page