top of page
IMG_5632- - Adnan Taylan

Adnan TAYLAN

Neden Bu Programa Katıldı !

Iletişim ağını genişletmek ve gelişim sağlamak

Sunum Teknikleri Grup Çalışması

Neden Referans Olmalıyız Diye Sorduk ! 

Analiz yeteneğim ve gözlem yeteneğimin cok iyi olması

bottom of page