top of page
torku anadolu birlik holding

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG

19 Aralık 2023 te Ar-Ge Merkezi Sürdürebilirlik Eğitiminde Bir Araya Geldik. 

Sizi Tanıyalım 

arge merkezi soruları

arge merkezi organizasyon yapısı

EĞİTİM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page